Special Utsavams at Tirumala temple in February

tirumala

February 2nd – Sri Thirumolisaiyalwar Varsha Tirunakshatram
February 5th – Sri Koorathalwar Varsha Tirunakshatram
February 11th, 26th – Sarva Ekadasi
February 12th – Kumbasankramanam
February 24th – Sri Tirukkacchinambi Sattumora
February 25th – Srivari Teppotsavam begins
February 26th – Sri Kulasekharalwar Varsha Tirunakshatram