Malayappa Swamy rides on Muthyapu Pandiri Vahanam

On the third day of Srivari Saalakatla Brahmotsavams, Malayappa Swamy along with his consorts rides on Muthyapu Pandiri Vahanam.